Offentlig Journal

Siste Dokumenter

Om Offentlig Journal

Velkommen til fylkeskommunens nettside for Offentlig Journal!

Vår offentlige journal på nett gir informasjon om hvilke saker og dokumenter som behandles av de enkelte avdelingene i fylkeskommunen. Den nettbaserte journalen gjør det enkelt å følge med på det som behandles. Større åpenhet og mere innsyn i aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet. Fylkeskommunen sin offentlige journal gir oversikt over inn- og utgående brev, e-post og interne notater, som ikke er unntatt fra offentlighet. Konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn.

Jf. Offentleglova kapittel 2. Hovudreglane om innsyn, § 3. Hovudregel:
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Den offentlige journalen oppdateres jevnlig, normalt med en forsinkelse på 3-4 dager. Dokumenter journalført på mandag skal normalt finnes på offentlig journal torsdag eller fredag.

Under HJELP-knappen finner du informasjon om hvordan den offentlige journalen brukes, hvordan du finner frem, søker og ber om innsyn.

Det blir foretatt en ny vurdering av dokumentets innhold før det sendes ut, slik at vi sikrer kravene i henhold til lovverket (Offentlighetslov, Forvaltningslov mm).

For innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller, kan du se Politiske møter